ENGLISH I ESPAÑOL I CATALÀ


MBMNEWS

 

04 de Marzo de 2011
LA TORRE BLANCA 2006-2010
Les torres hereten un escàs llegat històric i, com a conseqüència, suposen un repte tant per a la seva pròpia arquitectura com per a l'estructura arquitectònica de la ciutat. En les primeres dècades del Moviment Modern, aquest desafiament va donar lloc a una resposta relativament profunda: la imatge sense igual dels conjunts de gratacels a Nova York, juntament amb el tractament de l'escala de l'edifici en relació amb els carrers de Chicago, encarnaven el poder de la ciutat mercantil i de la nova cultura del capitalisme, que havia substituït a l'autoritat representada per la monarquia i l'església. Aquesta imatge es va fer extensiva tant en la concentració d'habitatges socials en torres aïllades com en la idealització romàntica de la forma icònica de les oficines amb la consegüent pèrdua de qualsevol indici d'investigació arquitectònica.
L'estructura arquitectònica de la plaça Europa planteja de nou −tant als arquitectes com als líders polítics− el repte de dur a terme una investigació en profunditat i considerar seriosament l'estructura arquitectònica de la ciutat.
La Torre Blanca de MBM, de 19 plantes, conté diferents tipologies d'habitatges reunides al voltant d'un carrer vertical i articulades mitjançant tres «places urbanes». Una a nivell del carrer, una altra estructurada al centre de la torre al llarg de quatre plantes, i una altra amb un skyline escalonat en la part superior, que no te les instal•lacions mecàniques perquè estan situades a cada planta per donar servei als habitatges respectius. Es tracta d'un primer pas per reconèixer la necessitat de disposar d'espais socials comuns que, a més, proporcionin llum i ventilació al nucli que constitueix el carrer vertical.
Està per veure si aquestes fràgils investigacions socials i formals sobre l'estructura arquitectònica de la ciutat i l'arquitectura de les torres provocaran un debat intel•lectual de cert calat pel que fa als gratacels.

 


ARQUITECTURA I URBANISME
NOTÍCIES
CAIXA DE PANDORA

 

 
         
Layer 4 copy 2 copia 4
Layer 4 copy 2 copia 3
Layer 4 copy 2 copia 2
Layer 4 copy 2 copia
Colocar aquí el contenido para id " ayerIDP"
Layer 4 copy 2 copia 2
Layer 4 copy copia