ENGLISH I ESPAÑOL I CATALÀ


MBMNEWS

 

04 de Marzo de 2011
GRUP EDITORIAL RBA 2007-2010
L'edifici exhibeix dos corrents gramaticals, una relacionada amb la forma i una altra amb el detall de les seves façanes. La primera té a veure amb l'escala, la segona amb les seves façanes camaleòniques.
La forma irregular del volum de l'edifici estava predeterminada per l'ordenació urbanística, arran de la qual cosa ens vam adonar que, projectant una simple composició rectangular a l'estil Mondrian a la façana principal orientada a oest, el rectangle de les plantes superiors podia surar sobre la base. El buit entre els dos rectangles, amb la seva terrassa annexa, es va convertir en el lloc idoni per allotjar espais destinats a ús social.
A partir d'aquesta determinació, el rectangle inferior, relacionat amb l'arquitectura dels carrers de la ciutat, podia detallar-se a una escala més humana, en contrast amb l'escala metropolitana del rectangle superior.
La segona corrent gramatical tenia a veure amb les diferents solucions que podien adoptar-se pel que fa a l'orientació de les façanes.
Un tercer factor que es va tenir en compte va ser la referència al passat industrial del barri, expressada mitjançant el senzill marc estructural amb perfils blancs d'alumini i els panells lleugers de ceràmica de color, en al·lusió a les escasses fàbriques de maó encara existents.

 


ARQUITECTURA I URBANISME
NOTÍCIES
CAIXA DE PANDORA

 

 
         
Layer 4 copy 2 copia 4
Layer 4 copy 2 copia 3
Layer 4 copy 2 copia 2
Layer 4 copy 2 copia
Colocar aquí el contenido para id " ayerIDP"
Layer 4 copy 2 copia 2
Layer 4 copy copia