ENGLISH I ESPAÑOL I CATALÀ


MBMNEWS

 

22 de Febrero de 2011
DHUB - GEDIGN HUB BARCELONA. 2001 - 2013
En el llibre "Architecture as Space", publicat el 1957, Bruno Zevi afirma que no podem entendre l’arquitectura si deixem de banda la seva essència espacial. «L’ús de termes com ritme, escala, equilibri i massa continuarà sent imprecís fins que no aconseguim dotar aquestes paraules d’un significat específicament referit a la realitat que defineix l’arquitectura: l’espai». Zevi ens dóna la clau per respondre a la pregunta «Què és l’espai?» quan assenyala que l’espai arquitectònic té a veure amb un desplaçament successiu en el temps, que ell anomena la «quarta dimensió». És aquesta quarta dimensió, que es desplaça a través i al voltant dels espais, el que crea una arquitectura que aconsegueix acomodar un programa determinat en un lloc particular. D’aquesta manera, podem dir que la «forma es deriva de l’espai».
El Museu del Disseny, o Disseny Hub com ara se l’anomena, està situat en un solar inclinat, amb un desnivell de set metres, a la banda de mar de la plaça de les Glòries de Barcelona, al costat de la torre Agbar de Jean Nouvel i de la rotonda elevada d’una transitada autopista. El solar forma part d’un futur parc, per la qual cosa només una petita part de la superfície de l’edifici ocupa el nivell del carrer mentre que la resta queda soterrat. Aquestes restriccions són les que han determinat la distribució espacial dels 30.000 m² exigits pel programa, amb un 75% de l’edifici situat en dues plantes soterrades i un tercer soterrani, orientat al llac enfonsat del nou parc, destinat a les instal•lacions mecàniques. El 25% restant, on s’allotja un espaiós vestíbul, quatre plantes d’exposicions temporals i un auditori, està situat per sobre del nivell del carrer en la part d’ocupació restringida i es formalitza amb dos voladissos, un sobre el carrer i l’altre orientat al mar.
La situació i l’amplària de l’edifici de cinc plantes no soterrades estan relacionades amb un dels carrers de l’Eixample de Cerdà, el carrer d’Àvila, on el tancament de l’eix amb un edifici de caràcter públic és una referència a la composició urbana renaixentista. Tanmateix, el carrer es prolonga amb desplaçaments successius –la quarta dimensió de Zevi– a través del vestíbul des del qual es pot accedir directament a l’estació de metro, o per les escales mecàniques fins a la plaça de les Glòries, unint dos barris. Aquest espai públic dóna accés directe als dos costats del Disseny Hub; per un costat, a la cafeteria i a la biblioteca pública del barri; i per l’altre a la botiga i a la sala d’exposicions permanents. Les exigències d’un programa espacial detallat, juntament amb els extraordinaris constrenyiments espacials externs, defineixen la forma única de l’edifici.

 


ARQUITECTURA I URBANISME
NOTÍCIES
CAIXA DE PANDORA

 

 
         
Layer 4 copy 2 copia 4
Layer 4 copy 2 copia 3
Layer 4 copy 2 copia 2
Layer 4 copy 2 copia
Colocar aquí el contenido para id " ayerIDP"
Layer 4 copy 2 copia 2
Layer 4 copy copia